הצהרה על קרובי משפחה

* = שדה חובה
פרטי המצהיר
חשוב:
יש להזין תעודת זהות תקנית בת 9 ספרות בלבד ועם ספרת ביקורת משרד הפנים נכונה
מידע זה נועד לקדם את תהליך הבינלאומיות באוניברסיטה ובמל"ג.
פרטי ההצהרה
  קרוב משפחה המועסק באוניברסיטה העברית בירושלים.

להזכירך:
על-פי כללי האוניברסיטה, קרובי משפחה הם:
הורים, ילדים, בני זוג (לרבות ידועים בציבור), אח ואחות, גיס וגיסה, חותן וחותנת, חתן וכלה, חם וחמות, אחיין/אחיינית, דוד ודודה, סבא וסבתא, נכד ונכדה.
* אין לציין קרובי משפחה שהם כיום פנסיונרים של האוניברסיטה העברית.
פרטי קרוב המשפחה
.
חשוב:
*   יש להזין תעודת זהות תקנית בת 9 ספרות בלבד ועם ספרת ביקורת משרד הפנים נכונה .
** אין לציין קרובי משפחה שהם כיום פנסיונרים של האוניברסיטה העברית.