לוגו האוניברסיטה העברית בירושלים - נציב קבילות הסטודנטים
הגשת קובלנה לנציב קבילות הסטודנטים
טופס זה כבר איננו פעיל נא ללחוץ כאן.

לידיעתך: לנציב קבילות הסטודנטים סמכות עצמאית ובלתי תלויה לטיפול בקובלנות המתקבלות על ידי סטודנטים ומועמדים ללימודים בעניינים אקדמיים מנהליים ואישיים. כמו כן, מהווה נציב קבילות הסטודנטים גורם לערעורים על החלטת וועדת הערעורים בענייני שכר לימוד. את התקנון המלא של נציבות קבילות סטודנטים ניתן למצוא כאן.
פרטי מגיש/ת התלונה:


יש לבחור פקולטה לפני בחירת החוג
פרטי המקרה והסעד המבוקש:


הליכים קודמים:
הליכים קודמים להגשת הקובלנה (יש לצרף התכתבות):
סעד מבוקש

פרטים כללים:Edit this text