בקשה לעזרה עבור: פניה למדור מילואים בדיקנט הסטודנטים

האדם שייצר את הטופס לא סיפק פרטי התקשרות, איתך הסליחה.